Steun ons en help Nederland vooruit

Goed bestuur en excellente dienstverlening

D66 staat voor het goed uitvoeren van de gemeentelijke wettelijke taken.

Maatschappelijke participatie

D66 is er voorstander van dat mensen van jong tot oud maatschappelijk actief blijven, ook als dat via vrijwilligerswerk is.

Onze vijf richtingwijzers

De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de status van dogmatische waarheden.

Ruimte, Wonen en Verkeer

Twenterand moet een aantrekkelijke, veilige en gezonde leefomgeving bieden voor haar inwoners, waarbij initiatieven vanuit de kernen aangemoedigd en ondersteund worden.

Onderwijs en Cultuur

Onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke groei.

Milieu en Duurzaamheid

Een duurzaam Twenterand.

Veiligheid

D66 Twenterand wil drugsproblematiek en criminaliteit terugdringen.

Langdurige zorg en WMO

D66 Twenterand wil meer maatwerk in de zorg en streeft naar meer efficiëntie waardoor er minder bureaucratie is en meer handen aan het bed zijn.

Sport, Uitgaan & Recreatie

Sport draagt sterk bij aan de gezondheid, voor alle leeftijden. Daarbij geldt ‘jong geleerd is oud gedaan’.

Economie

De gemeente moet volgens D66 ondersteunen in de lokale economie en ruimte creëren voor ondernemers.